Rekrutacja do "Pozarządownika szkolnego 3.0"

Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje online, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią projekt jest realizowany ONLINE!

By zrealizować projekt szkoła zobowiązuje się do:

  • zapoznania uczniów i uczennic z przygotowaną przez nas lekcją online
  • dowolnego zastosowania gry edukacyjnej „Gra w zmianę” podczas lekcji z wykorzystaniem przygotowanych przez nas alternatywnych zastosowań gry
  • dla chętnych działanie dodatkowe: spotkanie z liderką/liderem lokalnej organizacji pozarządowej skierowane zarówno do uczniów i uczennic jak i nauczycieli i nauczycielek mogące przybrać formę lekcji, warsztatu lub wizyty studyjnej

Rejestracja: https://bit.ly/31kGvc7

Więcej informacji: https://bit.ly/2LbWIva

Projekt 'Pozarządownik szkolny 3.0" finansowany jest przez m.st. Warszawa. Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.