Podejmij wyzwanie Szkoły Demokracji 2017/18!

Zapraszamy do trzeciej edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. 

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie
w tym obszarze, zaangażować uczniów w życie szkoły a tym szkołom, które spełnią wyzwania w 7 obszarach przyznajemy certyfikat, który poświadcza, ż szkoła wspiera samorządność
i oddolną aktywność uczniów. 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do dwóch bezpłatnych, otwartych dla wszystkich szkół działań:

1. „Samorządy Mają Głos” – akcja, w której wspieramy szkoły w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

Akcja SMG jest świetnym początkiem do wzięcia udziału w dalszej części programu!
Rekrutacja trwa od 1 lipca do 29 września 2017 roku! Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.wybory.ceo.org.pl

2. „Szkoła Demokracji” – całoroczny program wspierania merytorycznego szkół, które chcą wzmocnić udział uczniów i uczennic w życiu szkoły.
Rekrutacja trwa od 1 lipca do 4 października 2017 roku. Limit szkół w programie wynosi 150.
Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.szkolademokracji.ceo.org.pl

UWAGA: Do każdego z ww. działań obowiązują osobne zgłoszenia!

Dlaczego warto z nami pracować?

  • Pomagamy stworzyć szkołę przyjazną dla aktywności uczniów i uczennic!
  • Zapewniamy wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów i konsultacji eksperckich online
  • Nasze programy rozwijają w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczą ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości; 
  • Rozwijamy konkretne umiejętności uczniów i nauczycieli: planowania działań w szkole, komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji;

Co o programie mówią uczestnicy poprzednich edycji?

W szkole nareszcie zaczęło się coś "dziać". Powstały nowe idee, które zresztą zostały realizowane. Szkoła zaczęła działać nie tylko za sprawą nauczycieli i dyrekcji lecz także uczniów, którzy nareszcie mogą wdrożyć w życie szkoły swoje pomysły.

Po raz pierwszy angażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.

Wspólnie z nauczycielami podejmowaliśmy decyzje w sprawach szkoły

Po więcej informacji o programie zapraszamy na stronę www.samorzaduczniowski.pl  oraz fanpage https://www.facebook.com/SuMajaGlos/

W roku szkolnym 2017/18 program jest realizowany ze wsparciem finansowym Ambasady USA w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań!

Michał Tragarz, michal.tragarz@ceo.org.pl, (22) 825-05-50 wew. 214