Oferta warsztatowa

Prowadzenie różnego rodzaju działań społecznych w szkole — w szczególności tych związanych z wolontariatem i samorządnością uczniowską — w obecnej sytuacji natrafia na wiele problemów. A jednocześnie tego typu działania są niezwykle potrzebne w szkole, ponieważ budują i podtrzymują relacje pomiędzy uczniami, wpływają na ich dobrostan, ułatwiają pracę dyrekcji i nauczycielom, wzmacniają kompetencje obywatelskie i społeczne. Nasza oferta szkoleń on-line pomoże Wam przygotować, zaplanować i prowadzić działania społeczne w szkole, zapraszamy serdecznie!