Lekcja online

 

Przygotowaliśmy materiały, które pozwolą przeprowadzić lekcje online. Lekcja składa się z:

  • materiału wideo o organizacjach pozarządowych;
  • materiału wideo o "Grze w zmianę";
  • materiału uzupełniającego (w załączniku);
  • krótkiego quizu sprawdzającego wiedzę;
  • ankiety ewaluacyjnej; 
  • metryczki. 
Lekcja znajduje tutaj: https://forms.gle/BFQvg7A59vcZWWSK6
Wystarczy przekazać uczniom link do lekcji. 
 

Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła przystąpiła do projektu i zrealizowała lekcję, zgłoś się do nas! 

Kontakt
Anna Wuls- Centrum Edukacji Obywatelskiej
anna.wuls@ceo.org.pl

Agnieszka Pędzich- Fundacja Pole Dialogu
a.pedzich@poledialogu.org.pl