Lekcja online

 

Przygotowaliśmy materiały, które pozwolą przeprowadzić lekcje online. Lekcja składa się z:

  • materiału wideo o organizacjach pozarządowych;
  • materiału wideo o "Grze w zmianę";
  • krótkiego quizu sprawdzającego wiedzę;
  • ankiety ewaluacyjnej; 
  • metryczki (nazwa szkoły, klasa, numer z dziennika). 
 

 

Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła przystąpiła do projektu i zrealizowała lekcję, zgłoś się do nas! 

Kontakt
Anna Wuls- Centrum Edukacji Obywatelskiej

anna.wuls@ceo.org.pl

Natalia Skoczylas- Fundacja Pole Dialogu
n.skoczylas@poledialogu.org.pl