Kolejna lekcja demokracji w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął Sejm RP. W Szkole Podstawowej nr 4 w Pile z tej okazji samorząd uczniowski ogłosił konkurs plastyczny na najciekawszy plakat poświęcony prawom dziecka, w którym znaleźć się powinna jedna z myśli wielkiego przyjaciela dzieci – Janusza Korczaka. Powstały w ten sposób piękne prace dowodzące, że uczniowie znają swoje prawa, potrafią je popularyzować. W tym też dniu rzecznik praw ucznia działający w szkole, pani Halina Leńska uroczyście odsłoniła skrzynkę pytań do rzecznika. Pomysł skrzynki zrodził się na wcześniejszym spotkaniu z cyklu „100 pytań do…”, którego gościem była pani rzecznik. Będzie to szybka i wygodna dla uczniów forma kontaktu z rzecznikiem. Te inicjatywy, za które odpowiedzialny jest samorząd uczniowski, dowodzą kreatywności i społecznej dojrzałości uczniów SP 4. Wszyscy w „Czwórce” wiedzą, że rację miał Janusz Korczak mówiąc, że „Nie ma dzieci – są ludzie”. Małgorzata Zyber SP4 Piła