Gruzińskie szkoły wzmacniają partycypację uczniowską!

Pod znakiem partycypacji uczniowskiej - czyli włączania uczniów w decydowanie o tym, co dzieje się  w szkole - upłynęło spotkanie otwierające pracę sieci szkół "Szkoły dla demokracji" w Gori w dniach 23-24.09.

W tegorocznych działaniach prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z gruzińską organizacją Kartlosi bierze udział 20 szkół. W większości są to szkoły pracujące z nami już drugi, trzeci lub nawet czwarty rok. Za każdym razem staramy się proponować uczestnikom nowe aktywności i działania, wzmacniać ich w nowych obszarach.

Przeprowadzona w zeszłym roku diagnoza sytuacji szkolnej demokracji w gruzińskich szkołach pomogła nam w określeniu wielu wyzwań, na jakie staramy się odpowiedzieć w tegorocznym projekcie.

Jeśli chodzi o to, co dzieje się wewnątrz samych szkół skupiamy się na dwóch aspektach:

- jakość zajęć przedmiotu edukacji obywatelskiej - wprowadzanie aspektów praktycznych, odnoszenie się na lekcjach do otaczającej rzeczywistości, bazowanie na doświadczeniu

- słaba komunikacja i integracja pomiędzy uczniami szkoły i grupami takimi jak władze samorządu, koła zainteresowań, kluby, itp. - co sprawia, że większość uczniów nie wie, jakie działania są podejmowane w ich szkole i jak się w nie włączyć

W odpowiedzi na te wyzwania podczas spotkania otwierającego przygotowywaliśmy naszych uczestników do działania w tych właśnie obszarach.

Dla nauczycieli edukacji obywatelskiej przygotowaliśmy zestaw 4 praktycznych scenariuszy lekcji. Podczas warsztatów z trenerką Małgorzatą Borowską zgłębiali oni aspekty nauki w oparciu o doświadczenie i metody aktywne, mieli również możliwość praktycznego przetestowania fragmentów scenariuszy i otrzymania informacji zwrotnej.

Uczniowie i uczennice będą w swoich szkołach realizować działania mające na celu poprawienie komunikacji, temu tematowi były poświęcone warsztaty prowadzone przez trenera z angielskiej organizacji Smart School Council Community - Ashera Jacobsberga. W drugiej grupie prowadzonej  przez naszych gruzińskich trenerów uczniowie pracowali nad identyfikacją wyzwań w swoich szkołach i wypracowywaniem konkretnych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że motywacja i energia jaką przekazaliśmy naszym uczestnikom podczas spotkania przełoży się na świetnie szkolne działania!

Michał Tragarz