Warsztat dla opiekunów/ek zespołów w programie Szkoła Demokracji

Zapraszamy chętne osoby na dodatkowe spotkanie wspierające pomocne w realizacji programu Szkoła Dem

Rekrutacja warszawskich organizacji pozarządowych

Zapraszamy warszawskie organizacje społeczne do udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny.

Plan działania - wzór - Szkoła Demokracji 2020/21

Wzór pomocny do stworzenia planu działania (wyboru wyzwań) w programie "Szkoła Demokracji"!

Zaktualizowany terminarz programu Szkoła Demokracji 2020

Zapoznajcie się ze zaktualizowanym terminarzem programu Szkoła Demokracji 2020/21.

Rekrutacja do projektu "Pozarządownik szkolny 3.0"

Zgłoś się do 3. edycji projektu "Pozarządownik szkolny" w pełni online

Strony